Wonen

We hebben verschillende woonvormen met begeleiding voor (jong)volwassenen.

Wij bieden beschermd wonen en begeleid wonen in een kleinschalige setting.

Daarnaast bieden wij trajecten waarbij cliënten uit een begeleid wonen-traject kunnen doorstromen naar Proefwonen. Dit is een woontraject, waarbij Weenings Zorg en Welzijn een woning huurt van een woningcorporatie en de cliënt in de woning mag wonen. Gedurende een jaar zal er ambulante begeleiding aangeboden worden en wordt er onder andere verder gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Na een jaar, als alles goed verloopt, volgt uitstroming naar zelfstandig wonen en wordt de huurovereenkomst van de woning overgezet naar de naam van de cliënt.