Activerende begeleiding

Bij activerende begeleiding gaat het om het oefenen en trainen van sociale, communicatieve en praktische vaardigheden. Door middel van voorlichting, instructie of rollenspelen worden problematieken aangepakt